O službi

Bolnička apoteka obavlja sledeće poslove: vrši se nabavka lijekova, pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava, kontrola njihovog kvaliteta i ispravnosti. Snadbijevanje odjeljenja, odsjeka i ambulanti potrebnim količinama lijekova i pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava. Prate se zakonski i podzakonski propisi u oblasti lijekova, sanitetskog i potrošnog materijala